Türk Silahlı Kuvvetleri KPSS şartsız askeri personel alacak! Başvuru şartları neler?

2023 yılı dış kaynaktan askeri personel alacağını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde bando sınıfı muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere 55 astsubay alacak.

HANGİ KOMUTANLIKLARA ALIM YAPILACAK?Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando Sınıfı 26 Astsubay Alımı Kontenjanları:

 • Mib.Klarnet 3 Kişi,

 • Fagot/Basson 2 Kişi,

 • Korno 2 Kişi,

 • Bariton 2 Kişi,

 • Trombon 2 Kişi,

 • Kornet 2 Kişi,

 • Küçük Bas 2 Kişi,

 • Çecgani 5 Kişi,

 • Zurnazen 4 Kişi,

 • Nakkarezen 1 Kişi,

 • Davulzen 1 Kişi,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bando Sınıfı 15 Astsubay Alımı Kontenjanları:

 • Sib.Klarnet 2 Kişi,

 • Alto Saksafon 1 Kişi,

 • Bariton Saksafon 1 Kişi,

 • Trompet 1 Kişi,

 • Korno 2 Kişi,

 • Trombon 1 Kişi,

 • Vurmalı Çalgılar 1 Kişi,

 • Kornet 1 Kişi,

 • Büyük Bas 1 Kişi,

 • Küçük Bas 1 Kişi,

 • Büğlü 1 Kişi,

 • Nakkarezen 1 Kişi,

 • Davulzen 1 Kişi,

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bando Sınıfı 14 Astsubay Alımı Kontenjanları:

 • Obua 1 Kişi,

 • Sib. Klarnet 2 Kişi,

 • Fagot/Basson 1 Kişi,

 • Korno 1 Kişi,

 • Trombon 1 Kişi,

 • Vurmalı Çalgılar 1 Kişi,

 • Gitar Kontrbas. 1 Kişi,

 • Büğlü 2 Kişi,

 • Çevgani 1 Kişi,

 • Davulzen 1 Kişi,

 • Köszen 2 Kişi,

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 68’inci maddesi, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği 6’ncı maddesi ile Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımaktır. Bunlar: 

 • Türk vatandaşı olmak. 

 • Hakkında yedek subay/astsubay olamaz kararı bulunmamak. (III) Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak. 

 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak. 

 • Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak. 

 • Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak. 

 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

 • Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

 • Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak.

 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak.

 • Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak.

 • Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak. (XIV) 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık raporu almak.

 • Yapılacak yazılı sınavda, değerlendirme testinde, fiziki yeterlik testinde ve mülakat sınavında başarılı olmak.

 • Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak

 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak.

 • Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

 • Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet belge almak.

 • Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak.

 • Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılanların adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa askerî öğrencilikleri sona erdirilir.

 • 926 sayılı TSK Personel Kanunu, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği ile Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikteki diğer şartlara sahip olmak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar ön başvurularını 24 Aralık 2023 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır.

Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır. 

Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecek 24 Aralık 2023 saat 23:59’dan sonra sistem üzerinden yapılacak güncellemeler kabul edilmeyecek, bu tarih ve saatten sonra adaylar tarafından yalnızca iletişim bilgileri, Personel Temin Daire Başkanlığına gönderecekleri ıslak imzalı dilekçe ile güncellenebilecektir.

İLANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx