Eski YARSAV Başkanı Eminağaoğlu: Kılıçdaroğlu’nun başkanlığı hukuken düşmüştür

CHP’de kurultay tartışmaları devam ederken, 2015’teki kurultayın ertelenmesini Yargıtay’a taşıyan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, 27 Temmuz tarihi itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığının hukuken düştüğünü iddia etti. Eminağaoğlu, Siyasi Partiler Yasası’na göre Parti Meclis’nin toplanarak kendi içinden bir üyeyi yetkilendirmesi gerektiğini belirterek, “PM’nin nitelikli yeter sayı aranmadan konuyu karara bağlaması, sonrasında da 45 gün içinde Olağanüstü Kurultayın toplanması gerekiyor” dedi.

 CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav’ın “Yönetimin görev süresi 27 Temmuz’da bitiyor. Parti kendini hukuken gözden geçirmeli” uyarısının ardından yaşanan kurultay tartışmasına, YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da katıldı. 2015 yılında yapılması gereken kurultayın 2016 yılına ertelenmesini CHP üyesi olarak Yargıtay’a taşıyan ancak CHP delegesi olmadığı için itirazı reddedilen Eminağaoğlu, “CHP tarihinde, kurultaylar çekişmeli geçmiş ise de kurultaylar süresi içinde yapılmıştır. Şu anda yaşanan durum, nedense Sayın Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde yaşanır oldu ve de ilk kez yaşanmıyor” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun 25 ve 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılan son kurultayda CHP Genel Başkanlığına seçildiğini hatırlatan Eminağaoğlu, “CHP Tüzüğünde ve Siyasi Partiler Yasası’nda (SPY), kurultayların iki yılda bir yapılacağı, en çok bir yıl ertelenebileceği hükmü yer alıyor. CHP, 2022 Temmuz ayına kadar kurultayını yapmayarak, kurultayı bir yıl erteleme yoluna gitti. Şimdi kurultay için öngörülen toplam üç yıllık süre dolmuş durumda” dedi.

Eminağaoğlu, şöyle devam etti:

 “Parti Meclisi olağanüstü toplanmak durumunda”

Siyasi Partiler Yasası’nın 15/2’nci maddesi hükmüne göre, en çok üç yıl için seçilen genel başkanın genel başkanlık görevi, bu süre dolduğunda kendiliğinden sona eriyor. Yasada, hatta tüzükte bile, mevcut genel başkanın görevi, yeni genel başkan seçilip göreve başlayıncaya kadar devam eder şeklinde bir hüküm yer almıyor. Sayın Önder Sav’ın, önceki günlerde verdiği beyanatında “CHP genel başkanının görev süresi doluyor” diyerek işaret ettiği durum bu olmalı. Hukuksal durum kısa ve öz olarak ifade edilmiş. Burada görevi düşüyor, görev süresi kendiliğinden sona eriyor. Böyle bir durumda, genel başkanlık makamı boşluk kaldırmayacağından, Siyasi Partiler Yasası7nın 15/5 inci maddesindeki düzenlemeye göre, Parti Meclisi’nin toplanarak, partiyi temsil yetkisini kendi içlerinden bir kişiye vermesi gerekiyor. Bu durum, Parti Meclisine yasanın verdiği zorunlu bir görevdir. Parti Meclisi bu gündemle olağanüstü toplanmak durumunda. Parti Meclisi’nin toplanarak, nitelikli yeter sayı aranmadan konuyu karara bağlaması, sonrasında da 45 gün içinde Olağanüstü Kurultayın toplanması gerekiyor. Genel başkanının görev süresi en çok üç yıllık sürenin bitimi ile sona ermesine rağmen, Siyasi Partiler Yasası’nın 16/2’nci maddesine göre, Parti Meclisi “iki olağan kurultay” arasında görev yaptığından, bu nedenle genel başkanın aksine, Parti Meclisinin görevi en çok 3 yıllık süre dolunda sona ermiyor. Bu durum karşısında da Parti Meclisi, yetki ve görevlerinin yerine getirmek durumundadır. Yine CHP Tüzüğünün 38/1-3 üncü maddesinde delege tanımı yapılmış ve kurultay delegeleri de bu tanım içinde ifade edilmiş olup, “delegelerin de görevlerinin yeni delegeler seçilinceye kadar” devam edeceği belirtilmiştir. Henüz yeni kurultay delegeleri seçilmediği için, olağanüstü kurultay, 2020 yılındaki kurultay delegelerinden, delegelikleri devam edenlerle toplanmak durumundadır.”

 “Artık genel başkan değildir”

 İlgili yasa ve tüzük maddeleri çerçevesinde ‘en çok üç yıllık sürenin’ dolmuş olduğuna dikkat çeken Eminağaoğlu, “Genel başkanın görevi sona ermiş olup, Parti Meclisi ve Kurultay delegelerinin görevleri devam etmektedir” dedi.  Bu tablo karşısında yeni yapılacak olağanüstü kurultayın açış konuşmasını, genel başkan olarak Kılıçdaroğlu’nun yapamayacağına dikkat çeken Eminağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Çünkü artık genel Başkan değildir. Sayın Kılıçdaroğlu bu olağanüstü kurultaya, milletvekili veya genel başkan olmadığı için, doğal delege olarak da katılamayacaktır. Bu nedenle kurultayda oy hakkı da olmayacaktır. Sadece önceki bir genel başkan olarak, oy hakkı olmadan onur üyesi olarak katılabilecektir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir parantez açarsak Anayasa’nın 101’inci maddesinde Cumhurbaşkanının 5 yıl için seçileceği, yeni cumhurbaşkanı göreve başlayana kadar önceki cumhurbaşkanının göreve devam edeceği hüküm altına alınmıştır. Böylece Anayasa, bir boşluk olamayacağından hareketle, görev süresi dolması durumunda, önceki cumhurbaşkanının göreve devam edeceğini hüküm altına almıştır. Öte yandan, (seçim süresi dışında) herhangi bir nedenle Cumhurbaşkanlığın boşalması durumunda da, yine cumhurbaşkanlığına vekalet ve seçim süreci de Anayasa’nın 106 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Anayasa’nın 116’ncı maddesinde Meclisin ve bu bağlamda milletvekillerinin görevlerinin, yeni Meclisin göreve başlamasına kadar süreceği ifade edilmiştir. Benzer hükümler, Siyasi Partiler Yasası’nda, CHP Tüzüğünde Parti Meclisi için, Kurultay delegeleri için de vardır. Ancak, genel başkan için, “yenisi seçilinceye kadar eskisi yani mevcut genel başkan göreve devam eder” şeklinde bir hüküm olmadığı için, genel başkanın görevi özellikle yasadaki açık düzenleme de gözetildiğinde sona ermiş bulunmaktadır.”

 “Kurultay süreci, olağanüstü kurultaya engel değil”

 Olağan kurultay sürecinin başlamasının, olağanüstü kurultay yapılmasına engel olmadığını da vurgulayan Eminağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Şimdi il başkanlarının itirazlarının reddedildiği Parti Meclisindeki ret yeter sayısına bakarsak, genel başkanın karşısında, Parti Meclisinde, Parti Meclisi’nin olağanüstü toplanmasını sağlayacak bir sayı söz konusudur. Bu gündemle olağanüstü olarak toplanacak Parti Meclisi, bu işlemleri yapmalı, CHP’nin hukuk ve demokrasi içinde hareket etmesini sağlamalıdır. Burada Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında olmak, karşısında olmak konusu değil, hukuk ve demokrasinin yanında olmak konusu öne çıkmalıdır.

Görev süresi sona eren, genel başkanlığı düşen ne Kılıçdaroğlu ne de bir başkasının ille de ben genel başkanım, burada kalacağım diyeceğini düşünmüyor, düşünmek istemiyorum. Seçimlerin yaklaşması, olağan kurultay sürecinin işlemesi, yasa gereği seçimli bir olağanüstü kurultaya engel olmamakla, Parti Meclisi alacağı kararla, 45 gün içinde yapılacak bir olağanüstü kurultayda tüm merkez organlar seçilebilecek, böylece seçim öncesi, yeni kurultay sürecine kadar bu organlar da yenilenmiş olacaktır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx